MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Anthropologiai Közlemények

Anthropologiai Közlemények

Magyarul és Angolul (English)

 

Impresszum:

Célok és témakörök
Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. A kéziratokat az Anthropologiai Közlemény szerkesztőjének kérjük elküldeni elektronikus formában, ill. a kézirat két kinyomtatott példányát postai úton szíveskedjenek beküldeni.
A tanulmányok jelentős része magyar nyelvű (angol összefoglalóval, ábrákkal és táblázatokkal). Angol nyelvű kéziratokat is elfogad a Szerkesztőség megjelentetésre. Minden kéziratot legalább két független, anonim lektor bírál el.

ISSN 0003-5440 (Nyomtatott)
ISSN 2560-0753 (Online)

Felelős kiadó:

Magyar Biológiai Társaság, 1088 Budapest, Baross utca 13.
Telefon és fax: (36-1) 225-3273, E-mail: mbt@mbt-biologia.hu, honlap: www.mbt-biologia.hu
Mecsnóber Melinda - ügyvezető igazgató

Szerkesztő:

Dr. Zsákai Annamária
Embertani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c.
Tel.: (36-1) 411-6500/1839
Email: zsakaia@elte.hu


Elektronikus Periodika Archivumbeli elérhetőségünk linkje:
http://epa.oszk.hu/03100/03120#


Impress:

Aims and scope
Anthropologiai Közlemények is the official journal of the Anthropological Section of the Hungarian Biological Society. The volumes are published by the surveillance and support of the Section of Biological Sciences of the Hungarian Academy of Sciences.
Anthropologiai Közlemények publishes original scientific articles from the fields of biological anthropology, human genetics (not clinical), as well as brief publications on the general topics of biological anthropology. The electronic manuscripts as well as two printed versions of the manuscript should be submitted to the Editor of Anthropologiai Közlemények.
Most papers appear in Hungarian with an English abstract, and bilingual (Hungarian and English) captions for figures and tables. Manuscripts written in English language are also accepted. Each submission is reviewed by at least two anonymous reviewers.

ISSN 0003-5440 (Printed)
ISSN 2560-0753 (Online)
 

Publisher:

Hungarian Biological Society, 1088 Budapest, Baross utca 13.
Phone, fax: (36-1) 225-3273, E-mail: mbt@mbt-biologia.hu, website: www.mbt-biologia.hu
Ms Melinda Mecsnóber - executive director

Editor:

dr Annamária Zsákai 
Department of Biological Anthropology, Eötvös Loránd University
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c.
Phone: (36-1) 411-6500/1839
Email: zsakaia@elte.hu


URL link of Anthropologiai Közlemények (in Electronic Periodicals Archive and Database):  

Ideart Az oldal 127 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég