MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Közzétette: Mecsnóber Melinda 2021. 05. 31. Olvasottság:4191

AZ 50. JUBILEUMI MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIÁRA

A Magyar Biológiai Társaság Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály, a Testnevelési Egyetem (TF), az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság, a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), a Magyar Edzők Társasága (MET) és az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság hagyományai alapján hívja és várja mindazokat, akik kutatási eredményeiket szeretnék közreadni. A korábbiaktól eltérően ezúttal tervezünk egy Sejtbiológiai szekciót is a konferencia keretében megtartani.
A konferencia témakörei:
- a mozgás, mint az egészség-megőrzés fő tényezője, primer és szekunder prevenció,
- a testmozgás szerepe a civilizációs betegségek megelőzésében,
- mozgásrendszer összehasonlító biológiája,
- a vegetatív működések pszichomotoros kontrollja,
- a mozgásszervi rendellenességek epidemiológiája,
- az óvodáskorú gyerekek, az általános és középiskolai tanulók, a felsőoktatás hallgatóinak biológiai fejlettsége,
- az egészséges életre nevelés problematikája,
- a sportpszichológiai és sportpedagógiai kutatások legújabb eredményei,
- a motoros képességek vizsgálatának újszerű módszerei, adatfeldolgozási módjai és összefüggései pedagógiai, pszichológiai, szociológiai aspektusból,
- a mérés-értékelés problematikája a testnevelésben és a sportban,
- a tradicionális és divatos sportágak oktatási, edzésmódszertani, versenyfelkészítési problémái,
- a sport gazdasági hátterének, helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata - sportmenedzsment,
- a sportszakember-képzés változásainak tapasztalatai,
- a mozgás terápiás jellegének hatásait elemző kutatási eredmények.
- sejtfiziológiai kutatások: membránok és membrántranszport folyamatok, sejtorganellumok biokémiai és élettani működése; vezikuláris transzport, citoszkeleton; kemotaxis, sejtmozgás; sejtnövekedés, sejtosztódás, sejtciklus; sejtdifferenciálódás, őssejtek; autofágia, apoptózis, sejthalál.

A konferenciára szeretettel hívjuk és várjuk a Kárpát-medence magyar társegyetemeinek, főiskoláinak szakembereit, a fiatal oktatókat, kutatókat, PhD hallgatókat is.

Reméljük, hogy meghívásunk sok szakember érdeklődését felkelti, akik a meghívás elfogadásával és kutatásaik közreadásával emelik a konferencia színvonalát, ezzel is gyarapítva a sporttudomány, valamint a sejtbiológia ismereteinek tárházát.

A konferencia időpontja: 2021. november 18-19. (csütörtök és péntek)

A konferencia helyszíne: Testnevelési Egyetem Velencei Vízisport és Rekreációs Központ, 2481 Velence, Tóbíró köz 2.


Regisztrációs díjak:
  • - Konferencia részvétel + programfüzetben és tanulmánykötetben megjelenés lehetősége + étkezés: 2000-, Ft.
  • - Konferencia részvétel + programfüzetben és tanulmánykötetben megjelenés lehetősége + étkezés + szállás (korlátozott számban): 5000,- Ft.
A jelentkezési határidő, az absztraktok beküldési határideje: 2021. szeptember 30.

Az absztraktok értékelésének határideje: 2021. október 15.

Az előadás-kivonatok elbírálását követően, a regisztrációs díj befizetési terminusa: 2021. november 2. (a befizetés módjáról az előadókat külön értesítjük).

Kérjük, az előadások tartalmi összefoglalóját az alábbi e-mail címre küldjék:
konferencia@tf.hu

A szervező bizottság nevében:

       Prof. Hamar Pál DSc               Prof. Gombocz János         CSc Budainé Csepela Yvette PhD
 Intézetigazgató egyetemi tanár           Professor Emeritus                      Intézetigazgató-helyettes
                  Elnök                                           Alelnök                                            Titkár


Tisztelt Sejtbiológus Kollégák!

      Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a mellékelt meghívó szerinti 50. Jubileumi Mozgásbiológiai Konferencia keretein belül a szervezők terveznek megtartani egy Sejtbiológiai szekciót is. Ennek hátterében az áll, hogy 2019-ben a Magyar Biológiai Társaság két szakosztálya egyesült, és így létrejött az ún. Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály. A fúzióra azért volt szükség, mert sajnos az egykori Sejtbiológia Szakosztály inaktívvá vált, az MBT vezetősége viszont a megszüntetés helyett ezt a kedvező megoldást választotta. A konferencia meghívója online formában elérhető az alábbi helyen: http://www.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/cik/cik_szoveg_kiiras.php?i_szo_azo=237
         Talán még sokan emlékeznek az egykoriban éves szinten megrendezett, többnapos Sejt- és Fejlődésbiológiai Napokra. Ennek hagyományait szeretnénk egy kicsit megújítani ezzel a Sejtbiológiai szekcióval, amelyet a Mozgásbiológiai Konferencia szervezői lehetővé tettek. Erre az előadói ülésre tisztelettel várjuk egyrészt az egykori Sejtbiológiai Szakosztály tagjait éppúgy, mint mindenki mást, aki a sejtbiológia területén dolgozik.
        Igazodva a Mozgásbiológiai Konferencia programjához, a sejtbiológiai szekcióra 2021. november 18. csütörtök délután kerülne sor. A szervezők az idén 5 előadással tudják ezt a szekciót beilleszteni a rendezvénybe. Csak magyar nyelvű előadásokkal lehet jelentkezni, poszterszekció pedig nem lesz. Az előadások időtartama 10 perc, amit 5 perc vita követ. A jelentkezést, az absztraktok beküldését, a részvételi díjat, az étkezést és a szállást (valamennyi igen kedvezményes!) illetően minden szempontból a Mozgásbiológiai Konferencia meghívójában található információk a mérvadóak. Javasolt átfogóbb jellegű előadások tartása, amelyek közérthetőek a konferencia valamennyi résztvevője számára.
         Kérni szeretném, hogy részvételi szándékukat a konferencia jelentkezésen túl legyenek kedvesek jelezni emailben számomra is (sveiczer.akos@vbk.bme.hu), lehetőleg egy előzetes jelentkezés formájában 2021. augusztus 31-ig. Az előzetes jelentkezés során csak az előadó nevére és előadásának tervezett címére lenne szükségünk.
          Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket egy másik rendezvényre is, az MBT XXXII. Vándorgyűlésére, ahol a sejtbiológia szintén a kiírt témakörök között szerepel (http://www.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/cik/cik_szoveg_kiiras.php?i_szo_azo=238).
           Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és szeretettel várunk minden előadót és érdeklődőt november 18-án a Sejtbiológiai szekció előadásain.

                                    Sveiczer Ákos PhD                             Prof. Hamar Pál DSc
                                      Egyetemi docens                                    Egyetemi tanár
                                     Szekció szervező                                             Elnök
                                                   sk.                                                         sk.A konferenciáról készült kisfilm itt tekinthető meg!A(z) Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály hírek rovat összes cikke:

2022. 07. 07. Meghívó

2021. 05. 31. MEGHÍVÓ

2021. 02. 26. JUBILEUMI 50. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2018. 09. 25. 48. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2018. 01. 31. Módszertani segédanyag

2018. 01. 05. In memoriam Donáth Tibor

2017. 11. 18. 47. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2016. 11. 21. 46. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2016. 06. 10. MEGHÍVÓ

2014. 09. 13. Meghívó a 44. Mozgásbiológiai Konferenciára

Ideart Az oldal 143 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég